Nyrefunksjon

Antidiabetika og nedsatt nyrefunksjon

Tabell: Antidiabetika og nedsatt nyrefunksjon eGFR (ml/min/1.73m2)
Klasse Virkestoff Normal
90
Mild
90-60
Moderat
59-30
Alvorlig
29-15
ESRD
<15
Biguanid Metformin* *
Sulfonylurea Glimepirid, Glibenklamid, Glipizid
DPP-4-hemmere Linagliptin (Trajenta) 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg
Sitagliptin (Januvia) 100 mg 100 mg 50 mg 25 mg 25 mg
Vildagliptin (Galvus) 50 mg x 2 50 mg x 2 50 mg 50 mg 50 mg
Saxagliptin (Onglyza) 5 mg 5 mg 2,5 mg 2,5 mg
SGLT2-hemmere Empagliflozin (Jardiance) 10-25 mg*1 10-25 mg*1 10mg*1 **
Dapagliflozin (Forxiga) 5-10 mg*1 5-10 mg*1 **
Ertugliflozin (Steglatro) 5-15 mg*1 5-15 mg*1 5-15 mg*1 **
Kanagliflozin (Invokana) 100-300mg*1 100-300mg*1 100mg*1 **
GLP-1-analoger Exenatid (Byetta) 10μg x 2 10μg x 2
Liraglutid (Victoza) 1.2 - 1.8 mg 1.2 - 1.8 mg 1.2 - 1.8 mg 1.2 - 1.8 mg
Lixisenatid (Lyxumia) 20μg 20μg
Exenatid ukentlig (Bydureon) 2 mg i uken 2 mg i uken
Dulaglutid (Trulicity) 1.5 mg i uken 1.5 mg i uken 1.5 mg i uken 1.5 mg i uken
Semaglutid (Ozempic)
Insulin Insulin
Basalinsulin + GLP-1-analog Insulin degludec / liraglutid (Xultophy)
Insulin glargin / lixisenatid (Suliqua)
Glitazon Pioglitazone
Kan benyttes uten dosejustering
Kan benyttes, men med dosejustering / monitorening av nyrefunksjon
Kan benyttes, men med ytterligere dosejustering / monitorering av nyrefunksjon
Anbefales ikke

* I følge SLVs preparatomtale er metformin kontraindisert ved eGFR < 45 ml/min/ 1.73 m2, men pasienter som allerede står på metformin kan fortsette med redusert dose ved synkende eGFR inntil eGFR < 30 ml/min/ 1.73 m2, hvor metformin skal seponeres

** Empagliflozin (Jardiance), dapagliflozin (Forxiga), kanagliflozin (Invokana) og ertugliflozin (Steglatro) skal ikke initieres ved eGFR < 60 ml/min/1.73 m2, men kan opprettholdes til eGFR 45 ml/min/1.73 (dosejustering bør vurderes).

SPC-tekster, Statens Legemiddelverk
eGFR: estimert glomerulær filtrasjonsrate
ESRD: End stage renal disease
DPP-4: Dipeptidyl peptidase-4
GLP-1: Glukagonlignende peptid-1
SGLT2: Sodium –glucose co-transporter-2
1. Wu B, Bell K, Stanford A, Kern DM et al. Understanding CKD among patients with T2DM:
prevalence, temporal trends, and treatment patterns-NHANES 2007-2012.
BMJ Open Diabetes Res Care. 2016 Apr 11;4(1):e000154.
Få individuelle behandlingsråd på 1 min. på diabetesbehandling.no